Background
Thumbnail
Icon

GINOP-4.1.3-19

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
Benyújtási időszak: 2019. május 15. - 2020. szeptember 30.

Leírás

A Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a  vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

  • amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel (beszámolóval alátámasztott)
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 3 lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

Jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Mire lehet pályázni?

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, az alábbiak szerint:

  • a fejlesztéssel érintett épülethez vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 %-ának fedezésére,
  • maximum 15 kW névleges teljesítményig,
  • kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén történő elhelyezéssel.

Támogatás mértéke, összege

Minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft, a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100 %-a lehet, a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a névleges teljesítményre vetítetten a 200 000 Ft/kW értéket.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Benyújtási időszak

2019. május 15. - 2020. szeptember 30.

Megosztás