Módosult a Tanyafejlesztési pályázat

„Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Benyújtási időszak:

A szakaszzárások a következők:

 • 2023. május 8.,
 • 2023. június 5.,
 • 2023. július 3.,
 • 2023. augusztus 7.,
 • 2023. szeptember 4.,
 • 2023. október 1.

Leírás

Továbbra is cél, hogy folyamatosan lehetőséget biztosítsanak a tanyákon élők és gazdálkodók életminőségének és helyzetének javítására. A Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című (VP6-7.2.1.4-17) felhívás több ponton módosult, melyek az alábbiak:

 • A támogatás összege módosításra került az 1. célterület esetében – a háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára. Az eddig igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 6,2 millió forint helyett maximum 7,8 millió forint
 • Törlésre került a „de legkésőbb 2025. június 30.” a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időre és az elszámolhatóságra vonatkozóan.
 • Négy újabb benyújtási szakasszal egészült ki a támogatási kérelem benyújtásának határideje, így legkésőbb 2023. október 1. napjáig van lehetőség a benyújtásra. A szakaszzárások a következők: 2023. május 8, 2023. június 5., július 3., 2023. augusztus 7., 2023. szeptember 4., és 2023. október 1.
 • Az elszámolható költségek tanyánként – a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:

Maximum 6 millió forint:

 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, tisztítást, ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése,
 • háztartási léptékű hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése.

Maximum 7,8 millió forint:

 • háztartási léptékű szigetüzemű rendszer kiépítése.

Megújuló energiát tartalmazó berendezés kiépítése esetén: a tervezett berendezés teljesítménye alapján maximum 550 000 Ft/kW támogatás igényelhető. A berendezés teljesítményeként a napelemek névleges teljesítményének összegét szükséges figyelembe venni.

A pályázati felhívás részletei itt megtalálhatóak.

Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9.§ (2) bekezdés
c) pontja szerinti kérelemre a Kincstárnál vezetett ügyfél-nyilvántartásba felvételre került.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú
mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

 • 1. célterület esetében:

  Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

  a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a
  fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó
  tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával
  kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és

  b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben
  közeli hozzátartozója tulajdonában van.

 • 2. célterület esetében:

  A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. §
  (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás
  térségeken belül helyezkednek el.

  Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Mire lehet pályázni?

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

– kútfúrás;
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely
nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
– háztartási törpe-vízmű.

c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Támogatás mértéke, összege

A projekt korlátozásai

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be: Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye, Csongrád-Csanád vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye összes települése, továbbá Pest vármegye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Megújuló energiát tartalmazó berendezés kiépítése esetén: a tervezett berendezés teljesítménye alapján maximum 550 000 Ft/kW támogatás igényelhető. A berendezés teljesítményeként a napelemek névleges teljesítményének összegét szükséges figyelembe venni.