Napelemes rendszerek

  [simple_text title="Z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9nyekkel%20a%20fenntarthat%C3%B3%20beruh%C3%A1z%C3%A1sok%C3%A9rt" text="%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EAz%20emberis%C3%A9g%20el%C5%91id%C3%A9zte%20%C3%A9ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s%20a%2021.%20sz%C3%A1zadra%20eljutott%20arra%20a%20szintre%2C%20hogy%20m%C3%A1r%20nem%20csak%20a%20j%C3%B6v%C5%91nket%20vesz%C3%A9lyezteti%2C%20hanem%20a%20jelen%C3%BCnkre%20is%20egyre%20nagyobb%20hat%C3%A1ssal%20van.%20Ez%C3%A9rt%20megn%C5%91tt%20a%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fpvnapenergia.hu%2Fhirek-kozlemenyek%2Fklimacelok-az-eu-ban-a-napenergia-a-megoldas%2F%22%3Ez%C3%B6ld%20energia%20%E2%80%93%20napenergia%2C%20sz%C3%A9lenergia%2C%20geotermikus%20energia%2C%20v%C3%ADzenergia%20vagy%20biomassza%20%E2%80%93%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1nak%20jelent%C5%91s%C3%A9ge%3C%2Fa%3E.%20Az%20%C3%A1t%C3%A1ll%C3%A1s%20azonban%20a%20fosszilis%20energiahordoz%C3%B3kr%C3%B3l%20a%20meg%C3%BAjul%C3%B3%20energi%C3%A1ra%20nem%20megy%20egyik%20napr%C3%B3l%20a%20m%C3%A1sikra%2C%20a%20nagyv%C3%A1llalatok%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20pedig%20komoly%20kih%C3%ADv%C3%A1st%20jelent%20az%20ehhez%20sz%C3%BCks%C3%A9ges%20forr%C3%A1sok%20el%C5%91teremt%C3%A9se.%20Ennek%20%C3%A1thidal%C3%A1s%C3%A1ra%20j%C3%B6ttek%20l%C3%A9tre%20a%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9nyek.%3C%2Fh4%3E" layout="0" padding_bottom="30" /]     [simple_text title="Mi%20az%20a%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9ny%3F" text="%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EA%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9nyek%20kimondottan%20olyan%20beruh%C3%A1z%C3%A1sok%20finansz%C3%ADroz%C3%A1s%C3%A1ra%20szolg%C3%A1lnak%2C%20amelyeknek%20van%20valamilyen%20k%C3%B6zvetlen%20vagy%20k%C3%B6zvetett%20k%C3%B6rnyezet-%20vagy%20%C3%A9ghajlatv%C3%A9delmi%20el%C5%91nye.%20Ezek%20k%C3%B6z%C3%A9%20tartozik%20p%C3%A9ld%C3%A1ul%20a%20haz%C3%A1nkban%20egyre%20n%C3%A9pszer%C5%B1bb%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fpvnapenergia.hu%2Fszolgaltatas%2Fcegeknek-kozintezmenyeknek%2F%22%3Enapelemparkok%20telep%C3%ADt%C3%A9se%3C%2Fa%3E.%20A%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9ny%20kibocs%C3%A1t%C3%A1sa%20l%C3%A9nyeg%C3%A9ben%20azt%20jelenti%2C%20hogy%20az%20adott%20v%C3%A1llalat%20z%C3%B6ld%20%C3%A9s%20fenntarthat%C3%B3%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9t%20finansz%C3%ADrozza%20k%C3%BCls%C5%91%20forr%C3%A1s%20bevon%C3%A1s%C3%A1val.%20Sok%C3%A1ig%20a%20kibocs%C3%A1t%C3%B3k%20%C3%A9s%20a%20befektet%C5%91k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20is%20kock%C3%A1zatot%20jelentett%20a%20sztenderdek%20hi%C3%A1nya%2C%20a%20beruh%C3%A1z%C3%A1sok%20egys%C3%A9ges%20%E2%80%9Ez%C3%B6ld%E2%80%9D%20besorol%C3%A1s%C3%A1ra.%202014-ben%20azonban%20az%20ICMA%20(International%20Capital%20Market%20Association%20%E2%80%93%20Nemzetk%C3%B6zi%20T%C5%91kepiaci%20Sz%C3%B6vets%C3%A9g)%20lefektette%20a%20Z%C3%B6ld%20K%C3%B6tv%C3%A9nyek%20Elveit%20(Green%20Bond%20Principles)%2C%20%C3%A9s%20ez%20nagyban%20hozz%C3%A1j%C3%A1rult%20a%20z%C3%B6ld%20c%C3%ADmk%C3%A9vel%20rendelkez%C5%91%20k%C3%B6tv%C3%A9nyek%20n%C3%A9pszer%C5%B1s%C3%A9g%C3%A9nek%20n%C3%B6veked%C3%A9s%C3%A9hez.%20Az%20elm%C3%BAlt%20%C3%A9vekben%20%C3%A9rezhet%C5%91en%20fellend%C3%BClt%20a%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9nyek%20piaca%2C%20%C3%A9s%20haz%C3%A1nkban%20is%20egyre%20t%C3%B6bb%20v%C3%A1llalat%20fontolgatja%20a%20kibocs%C3%A1t%C3%A1st.%3C%2Fh4%3E" layout="0" padding_bottom="30" /]   [simple_text title="Mi%C3%A9rt%20%C3%A9rdemes%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9nyt%20v%C3%A1s%C3%A1rolni%3F" text="%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EA%20z%C3%B6ld%20beruh%C3%A1z%C3%A1sok%20jellemz%C5%91en%20hossz%C3%BA%20t%C3%A1von%20t%C3%A9r%C3%BClnek%20meg.%20Egy%20meg%C3%BAjul%C3%B3%20energetikai%20beruh%C3%A1z%C3%A1s%20megt%C3%A9r%C3%BCl%C3%A9si%20ideje%20%C3%A1ltal%C3%A1ban%2010%20%C3%A9s%2020%20%C3%A9v%20k%C3%B6z%C3%B6tt%20van%20Magyarorsz%C3%A1gon.%20Akadnak%2C%20akik%20ilyen%20hossz%C3%BA%20t%C3%A1vra%20is%20sz%C3%ADvesen%20fektetnek%20be%2C%20de%20t%C3%B6bbs%C3%A9g%20enn%C3%A9l%20r%C3%B6videbb%20id%C5%91t%C3%A1vra%20szereti%20csak%20lek%C3%B6tni%20a%20p%C3%A9nz%C3%A9t.%20A%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9ny%20hozama%20nem%20magasabb%2C%20mint%20egy%20nem%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9ny%C3%A9%2C%20%C3%A1ltal%C3%A1ban%20azonos%20szinten%20van%20vele.%20A%20legnagyobb%20el%C5%91nyt%20az%20jelenti%2C%20hogy%20a%20kibocs%C3%A1t%C3%B3%20ezzel%20nyilv%C3%A1nosan%20deklar%C3%A1lja%2C%20hogy%20az%20%C3%ADgy%20befolyt%20%C3%B6sszegekb%C5%91l%20k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmet%20szolg%C3%A1l%C3%B3%20projekteket%2C%20eszk%C3%B6z%C3%B6ket%20%C3%A9s%20tev%C3%A9kenys%C3%A9geket%20fog%20finansz%C3%ADrozni%2C%20vagyis%20a%20befektet%C3%A9seket%20k%C3%B6rnyezeti%20szempontb%C3%B3l%20hasznos%20c%C3%A9lokra%20ford%C3%ADtja%2C%20%C3%A9s%20ezt%20a%20befektet%C5%91k%20ellen%C5%91rizni%20is%20tudj%C3%A1k%2C%20akik%20azzal%2C%20hogy%20ilyen%20%C3%A9rt%C3%A9kpap%C3%ADrokat%20v%C3%A1s%C3%A1rolnak%2C%20szint%C3%A9n%20jelzik%20elk%C3%B6telezetts%C3%A9g%C3%A9t%20a%20z%C3%B6ld%20p%C3%A9nz%C3%BCgyek%20%C3%A9s%20a%20fenntarthat%C3%B3%20j%C3%B6v%C5%91%20mellett.%3C%2Fh4%3E%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EA%20z%C3%B6ld%20k%C3%B6tv%C3%A9nyek%20seg%C3%ADts%C3%A9g%C3%A9vel%20el%C5%91teremtett%20forr%C3%A1sok%20sz%C3%A9les%20t%C3%A1vlatokat%20nyitnak%20a%20nagyv%C3%A1llalatok%20el%C5%91tt%20a%20napenergiai%20beruh%C3%A1z%C3%A1sok%20tekintet%C3%A9ben.%20A%20PV%20Napenergia%20korszer%C5%B1%20%C3%A9s%20komplex%20megold%C3%A1sokat%20k%C3%ADn%C3%A1l%20a%20napelemes%20rendszerek%20tervez%C3%A9s%C3%A9ben%20%C3%A9s%20kivitelez%C3%A9s%C3%A9ben.%20PV%20Napenergia%20%E2%80%93%20a%20j%C3%B6v%C5%91%20energi%C3%A1ja%20most!%3C%2Fh4%3E" layout="0" padding_bottom="30" /]