Napelemes rendszerek

  [simple_text title="Melyik%20c%C3%A9g%20k%C3%B6veti%20a%20Lidl%20p%C3%A9ld%C3%A1j%C3%A1t%3F%20" text="%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EEur%C3%B3pa%20%C3%A9s%20Magyarorsz%C3%A1g%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20egyre%20s%C3%BCrget%C5%91bb%2C%20hogy%20z%C3%B6ld%20megold%C3%A1st%20tal%C3%A1ljon%20a%20fosszilis%20energiahordoz%C3%B3k%20helyett.%20A%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fpvnapenergia.hu%2Fhirek-kozlemenyek%2Fklimacelok-az-eu-ban-a-napenergia-a-megoldas%2F%22%3Ep%C3%A1rizsi%20egyezm%C3%A9nyben%20megfogalmazott%20kl%C3%ADmac%C3%A9lok%3C%2Fa%3E%20teljes%C3%ADt%C3%A9se%20mellett%20most%20m%C3%A1r%20az%20Oroszorsz%C3%A1gt%C3%B3l%20val%C3%B3%20f%C3%BCgg%C5%91s%C3%A9g%20megsz%C3%BCntet%C3%A9se%20is%20indokolja%20azt%2C%20hogy%20f%C3%B6ldg%C3%A1z%20%C3%A9s%20k%C5%91olaj%20helyett%20ink%C3%A1bb%20napenergi%C3%A1val%20el%C3%A9g%C3%ADts%C3%BCk%20ki%20az%20orsz%C3%A1g%20%C3%A1ramig%C3%A9ny%C3%A9t.%20A%20meg%C3%BAjul%C3%B3%20energiaforr%C3%A1sok%20mind%20hat%C3%A9konyabb%20kihaszn%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1ban%20a%20lakoss%C3%A1gi%20fogyaszt%C3%B3knak%20legal%C3%A1bb%20akkora%20szerep%C3%BCk%20van%2C%20mint%20a%20nagyobb%20v%C3%A1llalatoknak%20%E2%80%93%20ut%C3%B3bbiak%20k%C3%B6z%C3%BCl%20a%20Lidl%20Magyarorsz%C3%A1g%20az%20els%C5%91k%20k%C3%B6z%C3%B6tt%20jelentette%20be%2C%20hogy%202022.%20janu%C3%A1r%201-j%C3%A9t%C5%91l%20teljes%20%C3%BCzleth%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1ban%2C%20logisztikai%20k%C3%B6zpontjaiban%20%C3%A9s%20irodah%C3%A1z%C3%A1ban%20100%20sz%C3%A1zal%C3%A9kban%20meg%C3%BAjul%C3%B3%20er%C5%91forr%C3%A1sb%C3%B3l%20sz%C3%A1rmaz%C3%B3%20%C3%A1ramot%20haszn%C3%A1l.%3C%2Fh4%3E" layout="0" padding_bottom="30" /]     [simple_text title="2022-t%C5%91l%20100%26%2337%3B%20z%C3%B6ld%20%C3%A1ram" text="%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EA%20Lidl%20a%20z%C3%B6ld%20energi%C3%A1ra%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20%C3%A1t%C3%A1ll%C3%A1st%20%C3%BAgy%20val%C3%B3s%C3%ADtja%20meg%2C%20hogy%20olyan%20szolg%C3%A1ltat%C3%B3val%20k%C3%B6t%C3%B6tt%20szerz%C5%91d%C3%A9st%2C%20amely%20garant%C3%A1lja%2C%20hogy%20kiz%C3%A1r%C3%B3lag%20meg%C3%BAjul%C3%B3%20energi%C3%A1t%2C%20vagyis%20nap-%2C%20sz%C3%A9l-%20%C3%A9s%20v%C3%ADzer%C5%91m%C5%B1vek%20%C3%A1ltal%20termelt%20vagy%20gy%C5%B1jt%C3%B6tt%20energi%C3%A1t%20biztos%C3%ADt%20sz%C3%A1mukra.%20A%20diszkontl%C3%A1nc%20%C3%A9vek%20%C3%B3ta%20tudatosan%20t%C3%B6rekszik%20az%20energiafogyaszt%C3%A1s%20cs%C3%B6kkent%C3%A9s%C3%A9re%2C%20%C3%A9s%20erre%20ir%C3%A1nyul%C3%B3%20int%C3%A9zked%C3%A9seinek%20k%C3%B6sz%C3%B6nhet%C5%91en%202018-2020%20k%C3%B6z%C3%B6tt%20mintegy%204000%20h%C3%A1ztart%C3%A1s%20%C3%A9ves%20fogyaszt%C3%A1s%C3%A1nak%20megfelel%C5%91%209%2C1%20milli%C3%B3%20kWh%20energi%C3%A1t%20takar%C3%ADtott%20meg%20a%20v%C3%A1llalat%2C%20%C3%A9s%20ezzel%203100%20tonna%20CO2-kibocs%C3%A1t%C3%A1st%20el%C5%91z%C3%B6tt%20meg.%20A%20z%C3%B6ld%20%C3%A1ramra%20val%C3%B3%20%C3%A1t%C3%A1ll%C3%A1ssal%2C%20a%202019-es%20fogyaszt%C3%A1si%20adatokat%20alapul%20v%C3%A9ve%2C%20tov%C3%A1bbi%20t%C3%B6bb%20mint%2044%20000%20tonna%20CO2-kibocs%C3%A1t%C3%A1s%20megel%C5%91z%C3%A9se%20%C3%A9rhet%C5%91%20el%2C%20ami%20k%C3%B6zel%2053%20000%20h%C3%A1ztart%C3%A1s%20%C3%A9ves%20%C3%A1ramfogyaszt%C3%A1s%C3%A1b%C3%B3l%20sz%C3%A1rmaz%C3%B3%20CO2-kibocs%C3%A1t%C3%A1snak%20felel%20meg.%3C%2Fh4%3E" layout="0" padding_bottom="30" /]   [simple_text title="M%C3%A9g%20t%C3%B6bb%20napelemet" text="%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EEmellett%20a%20v%C3%A1llalat%20t%C3%B6rekszik%20arra%20is%2C%20hogy%20tov%C3%A1bb%20n%C3%B6velje%20energiahat%C3%A9konys%C3%A1g%C3%A1t.%20A%20Lidl%20c%C3%A9lja%2C%20hogy%20a%20k%C3%BCls%C5%91%20forr%C3%A1sb%C3%B3l%20sz%C3%A1rmaz%C3%B3%20energia%20mind%20nagyobb%20h%C3%A1nyad%C3%A1t%20tudj%C3%A1k%20kiv%C3%A1ltani%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%BCk%20sor%C3%A1n%2C%20ez%C3%A9rt%20fokozatosan%20b%C5%91v%C3%ADtik%20napelemmel%20ell%C3%A1tott%20%C3%A9p%C3%BCleteik%20sz%C3%A1m%C3%A1t%20is.%20L%C3%A9p%C3%A9s%C3%BCk%20nemcsak%20k%C3%B6rnyezettudatoss%C3%A1gr%C3%B3l%20%C3%A1rulkodik%2C%20hanem%20az%20aktu%C3%A1lis%20trendek%20felismer%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%20is%2C%20hiszen%20a%20z%C3%B6ld%20energi%C3%A1ra%20val%C3%B3%20%C3%A1t%C3%A1ll%C3%A1s%20arr%C3%B3l%20%C3%A1rulkodik%2C%20hogy%20a%20c%C3%A9g%20elk%C3%B6telezett%20bolyg%C3%B3nk%20megment%C3%A9se%20mellett%2C%20ami%20tov%C3%A1bb%20jav%C3%ADthatja%20meg%C3%ADt%C3%A9l%C3%A9s%C3%A9t%20a%20v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3k%20k%C3%B6r%C3%A9ben.%3C%2Fh4%3E%0A%3Ch4%20style%3D%22font-size%3A%2025px%3B%20margin-top%3A%2050px%3B%20font-style%3A%20italic%3B%20text-align%3A%20justify%3B%22%3EA%20PV%20Napenergia%20korszer%C5%B1%20energetikai%20megold%C3%A1sokat%20k%C3%ADn%C3%A1l%20nagyv%C3%A1llalatok%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20is%20egy%20karbonsemleges%20j%C3%B6v%C5%91%20megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt.%20A%20fenntarthat%C3%B3%20energiaell%C3%A1t%C3%A1s%20k%C3%B6z%C3%B6s%20%C3%A9rdek%C3%BCnk.%20PV%20Napenergia%20%E2%80%93%20a%20j%C3%B6v%C5%91%20energi%C3%A1ja%20most!%20%3C%2Fh4%3E" layout="0" padding_bottom="30" /]